Sveikatos technologijų vertinimas

„EUnetHTA“ bendrieji veiksmai

ES skatina bendradarbiavimą STV srityje, remdama „EUnetHTA“ bendruosius veiksmus.

2004 m. Europos Komisija ir Ministrų Taryba paprašė sukurti tvarų Europos sveikatos technologijų vertinimo tinklą. Tinklas pradėtas kurti 2005 m., kai 35 organizacijos ėmėsi vykdyti projektą „EUnetHTA 1“ (2006–2008 m.), per kurį nagrinėtos platesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo galimybės ir pagrindiniai uždaviniai.

Vėliau Europos Komisija siekdama paremti STV įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą skyrė didelių investicijų. Įvykdyti du bendrieji veiksmai („EUnetHTA JA“): 2010–2012 m. – „EUnetHTA 1“ (6 mln. eurų biudžetas) ir 2012–2015 m. – „EUnetHTA 2“ (9,5 mln. eurų biudžetas). Per pirmus bendruosius veiksmus Europoje praktiškai įgyvendintas veiksmingas ir tvarus bendradarbiavimas STV srityje, o per antrus – sustiprintas praktinis tarpvalstybinio bendradarbiavimo STV srityje priemonių ir metodų taikymas.

2016 m. birželio mėn. pradėti treti bendrieji veiksmai („EUnetHTA 3“, 20 mln. eurų biudžetas), kurie bus tęsiami iki 2020 m. Vykdant trečius bendruosius veiksmus remiamasi ankstesnių veiksmų laimėjimais ir rezultatais.