Terveysteknologian arviointi

EUnetHTA:n yhteiset toimet

EU edistää terveysteknologian (HTA) arviointiin liittyvää yhteistyötä tukemalla yhteisten toimien toteuttamista.

Euroopan komissio ja EU:n neuvosto esittivät vuonna 2004 terveysteknologian alan eurooppalaisen yhteistyöverkoston perustamista. Verkoston toiminta käynnistettiin vuonna 2005, kun 35 organisaatiota liittyi EUnetHTA -hankkeeseen (2006–2008), jossa tarkasteltiin kansainvälisen yhteistyön tehostamisen keskeisiä haasteita ja mahdollisuuksia.

Komissio on tämän jälkeen tukenut terveysteknologian arviointielinten yhteistyötä merkittävillä investoinneilla. EUnetHTA -hankkeessa on toteutettu jo kaksi yhteistä tointa: EUnetHTA 1 vuosina 2010–2012 (budjetti 6 miljoonaa euroa) ja EUnetHTA 2 vuosina 2012–2015 (9,5 miljoonaa euroa). Ensimmäisessä toimessa luotiin puitteet tehokkaalle ja kestävälle terveysteknologian arvioinnin yhteistyölle Euroopassa. Toisessa toimessa lujitettiin terveydenhuollon menetelmien arvioinnin kansainvälisen yhteistyön käytäntöjä.

Kesäkuussa 2016 käynnistettiin kolmas toimi (EUnetHTA 3), jonka toteutus kestää vuoden 2020 loppuun. Toimen budjetti on 20 miljoonaa euroa, ja siinä hyödynnetään aiempien toimien kokemuksia ja tuloksia.