Tervishoiutehnoloogia hindamine

Euroopa tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku (EUnetHTA) ühismeetmed

EL edendab tervisetehnoloogia hindamise alast koostööd, toetades EUnetHTA ühismeetmeid.

Euroopa Komisjon ja ministrite nõukogu näitasid 2004. aastal üles huvi luua kestlik tervisetehnoloogia hindamise Euroopa võrgustik. Sellega tehti algust 2005. aastal, mil 35 organisatsioonist koosnev rühm alustas projekti EUnetHTA 1 (2006–2008) rakendamist, mille raames uuriti tihedama piiriülese koostöö võimalusi ja selle peamisi takistusi.

Alates sellest ajast on Euroopa Komisjon teinud märkimisväärseid investeeringuid, et toetada tervisetehnoloogia hindamise asutuste vahelist koostööd. Lõpule on viidud kahe ühismeetme rakendamine: EUnetHTA 1 ajavahemikus 2010–2012 (eelarve 6 miljonit eurot) ja EUnetHTA 2 ajavahemikus 2012–2015 (eelarve 9,5 miljonit eurot). 1. ühismeetme raames pandi Euroopas paika tervisetehnoloogia hindamise alane tõhus ja kestlik koostööraamistik. 2. ühismeetme abil täiustati tervisetehnoloogia hindamise alase piiriülese koostöö vahendite ja eri lähenemisviiside praktilist rakendamist.

3. ühismeede (EUnetHTA 3, mille eelarve on 20 miljonit eurot) käivitati juunis 2016 ning seda rakendatakse kuni 2020. aastani. Selle aluseks on eelmiste ühismeetmete rakendamisest saadud õppetunnid, edulood ja tulemused.