Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Κοινές δράσεις «EUnetHTA»

Η ΕΕ προωθεί τη συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας μέσω της στήριξης που παρέχει στις κοινές δράσεις «EUnetHTA».

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών ζήτησαν τη δημιουργία ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού δικτύου για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας. Προς τον σκοπό αυτό, το 2005 μια ομάδα 35 οργανισμών δημιούργησε το EUnetHTA 1 (2006-2008), το οποίο διερεύνησε τις δυνατότητες και τα βασικά ζητήματα μιας μεγαλύτερης διακρατικής συνεργασίας.

Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις για τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας. Έχουν υλοποιηθεί δύο κοινές δράσεις «EUnetHTA»: η κοινή δράση 1 του δικτύου EUnetHTA από το 2010 έως το 2012 (προϋπολογισμός 6 εκατ. ευρώ) και η κοινή δράση 2 του δικτύου EUnetHTA από το 2012 έως το 2015 (προϋπολογισμός 9,5 εκατ. ευρώ). Η κοινή δράση 1 έθεσε σε εφαρμογή μια αποτελεσματική και βιώσιμη συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας στην Ευρώπη και η κοινή δράση 2 ενίσχυσε την πρακτική εφαρμογή εργαλείων και προσεγγίσεων στον τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας.

Μια τρίτη κοινή δράση (EUnetHTA 3 με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ) ξεκίνησε τον Ιούνιο 2016 και θα συνεχιστεί μέχρι το 2020. Η κοινή δράση 3 βασίζεται στα διδάγματα, τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεων.