Vurdering af sundhedsteknologi

Fællesaktionerne EUnetHTA

EU bidrager til samarbejdet om MTV via sin støtte til fællesaktionerne EUnetHTA.

I 2004 opfordrede Europa-Kommissionen og ministerrådet til, at der blev oprettet et netværk for bæredygtigt samarbejde om medicinsk teknologivurdering (MTV). Det blev iværksat i 2005, da en gruppe på 35 organisationer startede projektet EUnetHTA 1 (2006-2008), som undersøgte mulighederne og de vigtigste udfordringer for øget tværnationalt samarbejde.

Siden da har Kommissionen har foretaget væsentlige investeringer for at støtte samarbejdet mellem MTV-organer. Der er blevet gennemført to fællesaktioner: EUnetHTA 1 fra 2010 til 2012 (med et budget på 6 mio. euro) og EUnetHTA 2 fra 2012 til 2015 (med et budget på 9,5 mio. euro). Fællesaktion 1 førte et effektivt og bæredygtigt samarbejde om MTV i EU ud i livet, og fællesaktion 2 styrkede den praktiske anvendelse af værktøjer og metoder til tværnationalt MTV-samarbejde.

En tredje fællesaktion – EUnetHTA 3 med et budget på 20 mio. euro – blev søsat i juni 2016 og skal løbe frem til 2020. Den tredje fællesaktion bygger på de positive og negative erfaringer fra de forrige fællesaktioner og på de produkter, der er kommet ud af dem.