Hodnocení zdravotnických technologií

Společné akce EUnetHTA

EU podporuje spolupráci v oblasti hodnocení zdravotnických technologií prostřednictvím společných akcí EUnetHTA.

V roce 2004 požádala Evropská komise spolu s Radou ministrů o vytvoření udržitelné evropské sítě pro hodnocení zdravotnických technologií. Síť začala fungovat v roce 2005, kdy skupina 35 organizací zahájila projekt EUnetHTA 1 (2006–2008). Jeho cílem bylo posoudit možnosti a hlavní problémy posílené nadnárodní spolupráce.

Evropská komise od té doby poskytla na podporu spolupráce mezi orgány pro hodnocení zdravotnických technologií značné finanční prostředky. Proběhly již dvě společné akce EUnetHTA: EUnetHTA 1 v období 2010–2012 (s rozpočtem 6 milionů eur) a EUnetHTA 2 v období 2012–2015 (s rozpočtem 9,5 milionu eur). Společná akce 1 zavedla do praxe účinnou a udržitelnou spolupráci při hodnocení zdravotnických technologií v Evropě a společná akce 2 posílila praktické uplatňování přístupů a nástrojů pro přeshraniční spolupráci v této oblasti.

Třetí společná akce (EUnetHTA 3 s rozpočtem 20 milionů eur) byla zahájena v červnu 2016 a potrvá do roku 2020. Navazuje na získané poznatky, úspěchy a výsledky předchozích akcí.