Оценка на здравните технологии

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Съвместни действия EUNetHTA

ЕС насърчава сътрудничеството в областта на оценката на здравни технологии чрез подкрепата си за съвместните действия EUnetHTA.

През 2004 г. Европейската комисия и Съветът на министрите поискаха да бъде създадена устойчива европейска мрежа за оценка на здравни технологии. Нейното начало бе поставено през 2005 г., когато група от 35 организации започна проекта EUnetHTA 1 (2006—2008 г.), в рамките на който бяха проучени възможностите и основните предизвикателства за засилване на международното сътрудничество.

Оттогава Европейската комисия направи значителни инвестиции, за да подкрепи сътрудничеството между органите за оценка на здравни технологии. Бяха реализирани две съвместни действия в тази област (EUnetHTA): EUnetHTA 1 в периода 2010—2012 г. (с бюджет 6 млн. евро) и EUnetHTA 2 в периода 2012—2015 г. (с бюджет 9,5 млн. евро). В рамките на първото съвместно действие бе установено ефективно и устойчиво сътрудничество в областта на оценката на здравни технологии в Европа, а второто съвместно действие допринесе за засилване на практическото прилагане на инструменти и подходи за трансгранично сътрудничество в тази област.

Трето съвместно действие (EUnetHTA 3 с бюджет 20 млн. евро) стартира през юни 2016 г. и ще продължи до 2020 г. Третото съвместно действие се основава на поуките, успехите и резултатите от предишните действия.