Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

HTA Network Stakeholder Pool – Health Providers Meeting (Brussels, 21 March 2019)

  1. Ελληνικά
  2. English

Meeting documents