Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

The way forward for HTA cooperation – the views of stakeholders

  1. Ελληνικά
  2. English

Brussels, 9 July 2018

Programme

The list of speakers is included in the agenda of the event.

Presentations

Opening session
Vytenis Andriukaitis, European Commissioner for Health and food safety

Session 1 - Engaging with patients and clinicians on HTA: Current status and future direction
Eric Low, Patient representative
Amyloidosis Research Consortium, UK

Session 2 - Generating evidence that meets the needs of patients and health system decision makers
François Meyer, Advisor to the President
French National Authority for Health (HAS), France

Session 3 - Managing uncertainty in the post-launch phase
Piotr Szymanski, Associate Professor of Cardiology
European Society for Cardiology

Closing remarks
Xavier Prats Monné, Director General
European Commission - DG Health and Food Safety

Video recording

See the recording of the meeting.

Venue

Charlemagne Building
Alcide de Gasperi room
Rue de la Loi 170
Brussels (Belgium)