Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

5th meeting of the HTA Network (Paris, 29 October 2015)

  1. Gaeilge
  2. English

Meeting documents

EU HTA cooperation answering national needs
Dr. Beatrix Horvath
Hungarian Ministry of Health

EU HTA cooperation answering national needs
Marcella Marletta
Italian Ministry of Health

Recommendation on the use of PARENT Joint Action deliverables on patient registries
Marija Magajne
Parent coordinator, Slovenian National Institute of Public Health

HTA and market access issues for a complex intervention
Marianne Klemp
Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC)

HTA and market access issues for a complex intervention: Part 1 - Part 2
Sebastian Gaiser
Health Economics and Reimbursement

Hospital HTA
Charles-Edouard ESCURAT
GIP RESAH -IDF

Additional documents

Letter from medical technology industries

Views from the medical technology industries* on the specificities required for a valuable HTA cooperation on medical technologies at European Level