Health systems performance assessment

Prioriteiten voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels

De deskundigengroep voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels analyseert elk jaar een ander gebied, dat zij kiest uit gebieden die "strategisch belangrijk" zijn of die de grootste impact kunnen hebben.

Actieprogramma 2019

In de loop van 2019 zal de deskundigengroep zich concentreren op het selecteren van instrumenten en methoden om de veerkracht van zorgstelsels te beoordelen.

Actieprogramma 2018

In 2018 is de deskundigengroep nagegaan welke instrumenten en methoden zich lenen om de efficiëntie van de gezondheidszorg in Europa te meten en te beoordelen. Er is een verslag opgesteld van de bevindingen, met een overzicht van de belangrijkste theoretische concepten van efficiëntie, een analyse van de ervaringen in de Europese landen en een bespreking van een aantal manieren waarop de methoden om efficiëntie te meten en te beoordelen ontwikkeld kunnen worden en steeds nuttiger kunnen worden voor gezondheidsmanagers en beleidsmakers.

Actieprogramma 2017

In 2017 bestond de prioriteit in het vaststellen van praktische en doeltreffende manieren om de prestaties van eerstelijnszorgstelsels te beoordelen. De groep heeft materiaal verzameld over de evaluatiemethoden waarmee Europese landen hun eerstelijnszorg beoordelen. Er is ook samengewerkt met de deskundigengroep inzake doeltreffende manieren om te investeren in gezondheid, om te zoeken naar innovatieve evaluatiemethoden. In samenwerking met de Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid heeft de groep geprobeerd om goede evaluatiemethoden om te zetten in doeltreffende beleidsmaatregelen.

Actieprogramma 2016

In 2016 heeft de groep de beoordeling van geïntegreerde zorgstelsels onderzocht, door in de eerste plaats factoren te analyseren die een doeltreffende opzet en uitvoering van geïntegreerde zorg bevorderen. In haar verslag heeft de groep ook indicatoren en beste praktijken voorgesteld waarover kan worden nagedacht, maar ook gewaarschuwd voor een aantal valkuilen.

Actieprogramma 2015

In 2015 heeft de groep zich geconcentreerd op de beoordeling van de kwaliteit van de zorg. De resultaten staan in een verslag met uitleg over de beste praktijken uit meerdere landen en praktische conclusies voor beleidsmakers om een beoordelingssysteem voor kwalitatieve zorg op te zetten, te beheren en te evalueren.