Health systems performance assessment

Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimo prioritetinės sritys

Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimo ekspertų grupė kasmet analizuoja vis kitą prioritetinę sritį, atsižvelgdama į tai, kurios sritys įvardytos strategiškai svarbiomis arba kurios iš jų turi didžiausio poveikio potencialą. Tuos prioritetus tvirtina vyresnieji nacionaliniai pareigūnai Europos Vadovų Tarybos visuomenės sveikatos darbo grupėje, suteikdami įgaliojimus ekspertų grupei imtis tolesnių veiksmų.

2019 m. veiksmų programa

2019 m. ekspertų grupė daugiausia dėmesio skirs priemonėms ir metodams, kuriais remiantis galima įvertinti sveikatos priežiūros sistemų atsparumą.

2018 m. veiksmų programa

2018 m. ekspertų grupė nagrinėjo priemones ir metodus, kuriais remiantis galima įvertinti Europos sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą. Jos išvados pateikiamos ataskaitoje, kurioje apžvelgiamos pagrindinės teorinės veiksmingumo sąvokos, analizuojama Europos šalių patirtis ir aptariami kai kurie būdai, kuriais gali būti plėtojami veiksmingumo vertinimo metodai, kad jie taptų naudingesni ir sveikatos sektoriaus vadovams, ir politikos formuotojams.

2017 m. veiksmų programa

2017 m. prioritetas buvo praktinių ir veiksmingų būdų įvertinti pirminės sveikatos priežiūros sistemų veikimą nustatymas. Grupė surinko faktinę informaciją apie vertinimo metodus, kuriuos naudoja Europos šalys vertindamos pirminę sveikatos priežiūrą. Nagrinėdama novatoriškus vertinimo metodus, ji taip pat bendradarbiauja su Veiksmingo investavimo į sveikatos sektorių ekspertų grupe. Kartu su Europos sveikatos priežiūros sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga grupė siekia, kad geri vertinimo metodai taptų veiksminga politika.

2016 m. veiksmų programa

2016 m. grupės analizės dėmesio centre buvo integruotų priežiūros sistemų vertinimas – iš pradžių ji nagrinėjo veiksnius, kurie padeda veiksmingai rengti ir įgyvendinti integruotas priežiūros sistemas. Savo ataskaitoje grupė taip pat pateikė svarstyti rodiklius ir geriausią patirtį bei nurodė galimas problemas, kurių reikėtų vengti.

2015 m. veiksmų programa

2015 m. grupė daugiausia dėmesio skyrė sveikatos priežiūros vertinimo kokybei. Jos išvados pateikiamos ataskaitoje, kurioje nurodoma geriausia kelių šalių patirtis bei pateikiamos politikos formuotojams skirtos praktinės išvados dėl kokybiško sveikatos priežiūros vertinimo sistemos parengimo, įgyvendinimo ir vertinimo.