Health systems performance assessment

Politika

Z ocenjevanjem uspešnosti zdravstvenih sistemov lahko bolje razumemo, kako zdravstveni sistemi delujejo, ter jih nato z ukrepi izboljšamo.
Ocena uspešnosti je izvedena transparentno, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje odgovornosti zdravstvenih sistemov in s tem njihovega boljšega delovanja.

Z ocenjevanjem:

  • opredelimo dobre in slabe prakse,
  • okrepimo učinkovitost zdravstvene oskrbe,
  • povečamo dostopnost oskrbe,
  • izboljšamo varnost pacientov.

Samo z dobrim poznavanjem delovanja zdravstvenega sistema lahko izvedemo učinkovito reformo zdravstvenega sistema, ki bo v korist državljanom.

Učinkoviti, dostopni in vzdržni zdravstveni sistemi

Evropski zdravstveni sistemi morajo biti dostopni in ljudem omogočati, da izboljšajo svoje zdravje, tudi in zlasti v času večjih gospodarskih težav. Evropska komisija je v sporočilu  predstavila, kako namerava državam članicam pomagati pri uresničevanju tega pomembnega cilja.

Razmislek o sodobnih, odzivnih in vzdržnih zdravstvenih sistemih

V Svetu se je delovna skupina za javno zdravje na visoki ravni na podlagi ocene uspešnosti zdravstvenih sistemov iz leta 2011 osredotočila na naslednje ukrepe: 

  • Izboljšanje koristnosti primerjanja na naslednje načine:
    • s predlogi ukrepov za večjo vidnost, transparentnost in veljavnost primerjanja ter povečanje učinkovitosti z zmanjšanjem zbiranja podatkov;
    • s pripravo podlage za politične odločitve glede prednostnih področij primerjanja in ocenjevanja.
  • Izmenjava izkušenj in znanja med državami članicami in drugimi akterji

Strokovna skupina za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov

Evropska komisija je ustanovila Strokovno skupino za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov , ki državam članicam omogoča izmenjavo izkušenj pri ocenjevanju uspešnosti zdravstvenih sistemov na nacionalni ravni, nacionalnim snovalcem politik pa pomaga opredeliti orodja in metodologije za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov.

Ta skupina bo tudi opredelila merila in postopke za določitev prednostnih področij pri ocenjevanju uspešnosti zdravstvenih sistemov na nacionalni ravni in ravni EU, kar bo omogočilo boljše in lažje razumevanje razlik med nacionalnimi sistemi. Skupina bo tudi povečala sodelovanje EU z mednarodnimi organizacijami, zlasti Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Svetovno zdravstveno organizacijo.