Health systems performance assessment

Expertgrupp för resultatutvärdering av hälso- och sjukvården

 
 

I februari 2014 uppmanade Europeiska rådets arbetsgrupp för folkhälsa kommissionen och EU-länderna att tillsätta en expertgrupp för utvärdering av resultaten inom vården. Expertgruppen inrättades i september 2014.

För att man ska förstå hur hälso- och sjukvården fungerar och kunna förbättra den är det viktigt att den utvärderas. Det ger också den insyn som behövs och skapar en större ansvarskänsla.

Genom utvärderingen kan man

  • kartlägga både bra och dåliga metoder
  • göra vården effektivare
  • förbättra tillgången till vård
  • öka säkerheten för patienterna.

För att kunna planera vårdreformer som verkligen gynnar patienterna måste man veta hur vården är organiserad.

Uppdrag, verksamhet, möten och deltagare

Österrike – Gesundheit Österreich, hälsoministeriet Irland – Hälsoministeriet
Belgien – Nationella institutet för sjuk- och invaliditetsförsäkring Lettland – Hälsoministeriet
Bulgarien – Hälsoministeriet Litauen – Hälsoministeriet
Kroatien – Hälsoministeriet Luxemburg – Hälsoministeriet
Cypern – Hälsoministeriet Malta – Hälso- och energiministeriet
Tjeckien – Hälsoministeriet Nederländerna – Riksinstitutet för folkhälsa och miljö
Danmark – Sundheds- og ældreministeriet Polen – Hälsoministeriet
Estland – Socialministeriet Portugal – Hälsoministeriet
Finland – Social- och hälsovårdsministeriet Rumänien – Hälsoministeriet
Frankrike – Hälsoministeriet Slovakien – Hälsoministeriet
Tyskland – Hälsoministeriet Slovenien – Hälsoministeriet
Grekland – Nationella folkhälsoskolan Spanien – Ministeriet för hälsa, sociala tjänster och jämställdhet
Ungern – Nationella hälso- och sjukvårdscentrumet Sverige – Socialstyrelsen
Italien – Byrån för regional hälso- och sjukvård (Agenas) Storbritannien – Hälsoministeriet

EES–länder:

Norge – Helse- og omsorgsdepartementet

Internationella organisationer:

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
WHO – Världshälsoorganisationen
Europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård