Health systems performance assessment

Strokovna skupina za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov

 
 

Februarja 2014 je delovna skupina na visoki ravni za javno zdravje (pri Svetu) povabila države članice in Evropsko komisijo, naj ustanovijo strokovno skupino za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov. Strokovna skupina je bila ustanovljena septembra 2014.

Ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov omogoči pravilno razumevanje delovanja zdravstvenih sistemov ter sprejemanje ukrepov za njihovo izboljšavo. Ocenjevanje uspešnosti pripomore k transparentnosti, ki je bistvenega pomena za zagotavljanje odgovornosti za zdravstvene sisteme in posledično njihove uspešnosti.

Ocenjevanje je bistvenega pomena za:

  • opredelitev dobrih in slabih praks,
  • krepitev učinkovitosti zdravstvene oskrbe,
  • povečanje dostopnosti oskrbe,
  • izboljšanje varnosti pacientov.

Dobro poznavanje delovanja zdravstvenega sistema je prvi pogoj za načrtovanje učinkovitih reform v korist državljanom.

Strukturni in organizacijski okvir:

Avstrija – Gesundheit Österreich, Zvezno ministrstvo za zdravje Irska – Ministrstvo za zdravje
Belgija – Nacionalni inštitut za zdravstveno in invalidsko zavarovanje Latvija – Ministrstvo za zdravje
Bolgarija – Ministrstvo za zdravje Litva – Ministrstvo za zdravje
Hrvaška – Ministrstvo za zdravje Luksemburg – Ministrstvo za zdravje
Ciper – Ministrstvo za zdravje Malta – Ministrstvo za energijo in zdravje
Češka – Ministrstvo za zdravje Nizozemska – Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje
Danska – Ministrstvo za zdravje Poljska – Ministrstvo za zdravje
Estonija – Ministrstvo za socialne zadeve Portugalska – Ministrstvo za zdravje
Finska – Ministrstvo za socialne zadeve in zdravje Romunija – Ministrstvo za zdravje
Francija – Ministrstvo za zdravje Slovaška – Ministrstvo za zdravje
Nemčija – Zvezno ministrstvo za zdravje Slovenija – Ministrstvo za zdravje
Grčija – Državna visoka šola za javno zdravje Španija – Ministrstvo za zdravje, socialne storitve in enakost
Madžarska – Nacionalni center za zdravstvene storitve Švedska – Nacionalni svet za zdravje in socialno varstvo
Italija – Nacionalna agencija za regionalne zdravstvene storitve (AGENAS) Združeno kraljestvo – Ministrstvo za zdravje

Države EGP:

Norveška – Norveški direktorat za zdravje, Oddelek za zdravstveno ekonomiko in financiranje

Mednarodne organizacije:

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
WHO – Svetovna zdravstvena organizacija
Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike