Health systems performance assessment

Grupul de experți privind evaluarea performanței sistemelor de sănătate (HSPA)

 
 

În februarie 2014, grupul de lucru la nivel înalt pe probleme de sănătate publică din cadrul Consiliului a invitat statele membre și Comisia să înființeze un grup de experți privind evaluarea performanței sistemelor de sănătate (HSPA). Acest grup a fost creat în septembrie 2014.

Pentru a înțelege cum funcționează sistemele de sănătate și pentru a le îmbunătăți, avem nevoie de evaluări corecte ale performanțelor acestora. Evaluarea performanțelor oferă transparența necesară asigurării unui nivel corespunzător de responsabilitate pentru sistemele de sănătate.

Evaluările ne permit:

  • să identificăm bunele și relele practici
  • să sporim eficacitatea serviciilor de asistență medicală
  • să îmbunătățim accesibilitatea
  • să ameliorăm siguranța pacienților.

Cunoașterea modului în care funcționează sistemele de sănătate este condiția prealabilă conceperii unor reforme eficace, în beneficiul cetățenilor.

Cadrul structural și organizatoric:

Austria – Gesundheit Österreich, Ministerul federal al sănătății Irlanda – Ministerul sănătății
Belgia – Institutul național pentru asigurări de sănătate și invaliditate Letonia – Ministerul sănătății
Bulgaria – Ministerul sănătății Lituania – Ministerul sănătății
Croația – Ministerul sănătății Luxemburg – Ministerul sănătății
Cipru – Ministerul sănătății Malta – Ministerul energiei și sănătății
Republica Cehă – Ministerul sănătății Țările de Jos – Institutul național pentru sănătate publică și mediu
Danemarca – Ministerul sănătății Polonia – Ministerul sănătății
Estonia – Ministerul afacerilor sociale Portugalia – Ministerul sănătății
Finlanda – Ministerul afacerilor sociale și sănătății România – Ministerul sănătății
Franța – Ministerul sănătății Slovacia – Ministerul sănătății
Germania – Ministerul federal al sănătății Slovenia – Ministerul sănătății
Grecia – Școala națională de sănătate publică Spania – Ministerul sănătății, serviciilor sociale și egalității
Ungaria – Centrul național de servicii de sănătate Suedia – Consiliul național pentru sănătate și bunăstare
Italia – Agenția națională pentru servicii regionale de sănătate (AGENAS) Regatul Unit – Ministerul sănătății

Țări SEE:

Norvegia – Ministerul sănătății, direcția Economie sanitară și finanțarea sistemului de sănătate

Organizații internaționale:

OCDE - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OMS - Organizația Mondială a Sănătății
Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate