Health systems performance assessment

Grupa ekspercka ds. oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych

 
 

W lutym 2014 r. grupa robocza wysokiego szczebla ds. zdrowia publicznego w Radzie wezwała państwa członkowskie i Komisję do utworzenia grupy eksperckiej ds. oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych. Grupa ekspercka została utworzona we wrześniu 2014 r.

Ocena skuteczności systemów opieki zdrowotnej jest ważna, aby dobrze zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują i aby podjąć działania mające na celu ich usprawnienie. Ocena skuteczności sprzyja również przejrzystości, która ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia większego poczucia odpowiedzialności za systemy opieki zdrowotnej i tym samym przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania.

Solidna ocena jest niezbędna, aby:

  • zidentyfikować dobre i złe praktyki
  • zwiększyć skuteczność opieki zdrowotnej
  • poprawić dostępność opieki zdrowotnej
  • zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

Dobra znajomość funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej jest warunkiem koniecznym dla skutecznego przygotowania reformy na rzecz obywateli.

Ramy strukturalne i organizacyjne:

Austria – Gesundheit Österreich (Federalne Ministerstwo Zdrowia) Irlandia – Ministerstwo Zdrowia
Belgia – Krajowy Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i Inwalidztwa Łotwa – Ministerstwo Zdrowia
Bułgaria – Ministerstwo Zdrowia Litwa – Ministerstwo Zdrowia
Chorwacja – Ministerstwo Zdrowia Luksemburg – Ministerstwo Zdrowia
Cypr – Ministerstwo Zdrowia Malta – Ministerstwo ds. Energii i Zdrowia
Czechy – Ministerstwo Zdrowia Holandia – Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska
Dania – Ministerstwo Zdrowia Polska – Ministerstwo Zdrowia
Estonia – Ministerstwo Zdrowia Portugalia – Ministerstwo Zdrowia
Finlandia – Ministerstwo Zdrowia Rumunia – Ministerstwo Zdrowia
Francja – Ministerstwo Zdrowia Słowacja – Ministerstwo Zdrowia
Niemcy – Federalne Ministerstwo Zdrowia Słowenia – Ministerstwo Zdrowia
Grecja – Krajowa Szkoła Zdrowia Publicznego Hiszpania – Ministerstwo Zdrowia, Usług Socjalnych i Równości
Węgry – Narodowe Centrum Usług Opieki Zdrowotnej Szwecja – Krajowa Rada ds. Zdrowia i Opieki Społecznej
Włochy – Krajowa Agencja ds. Regionalnej Opieki Zdrowotnej Wielka Brytania – Ministerstwo Zdrowia

Państwa EOG:

Norwegia – Norweska dyrekcja ds. Zdrowia, Departament ds. Ekonomiki Zdrowia i Finansów

Organizacje międzynarodowe:

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia
Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej