Health systems performance assessment

Deskundigengroep prestatiebeoordeling zorgstelsels (HSPA)

 
 

In februari 2014 heeft de Werkgroep op hoog niveau voor volksgezondheid van de Raad de lidstaten en de Commissie verzocht een deskundigengroep voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels (HSPA) in het leven te roepen. De werkgroep werd opgericht in september 2014 .

Om de prestaties van zorgstelsels te begrijpen en te kunnen verbeteren, is het nuttig deze regelmatig te beoordelen. Zo wordt de transparantie verkregen die nodig is om er verantwoording over te kunnen afleggen en de werking ervan te verbeteren.

Een grondige beoordeling is onmisbaar voor:

  • het vaststellen van goede en slechte werkwijzen
  • meer efficiëntie in de zorg
  • betere toegankelijkheid van de zorg
  • betere patiëntveiligheid

Pas als we weten hoe zorgstelsels werken, kunnen we ze efficiënt hervormen. Dit komt iedereen ten goede.

Structureel en organisatorisch kader:

Oostenrijk – Gesundheit Österreich, Bondministerie van gezondheid Ierland – Ministerie van gezondheid
België – Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Letland – Ministerie van gezondheid
Bulgarije – Ministerie van gezondheid Litouwen – Ministerie van gezondheid
Kroatië – Ministerie van gezondheid Luxemburg – Ministerie van gezondheid
Cyprus – Ministerie van gezondheid Malta – Ministerie van energie en gezondheid
Tsjechië – Ministerie van gezondheid Nederland – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Denemarken – Ministerie van gezondheid Polen – Ministerie van gezondheid
Estland – Ministerie van sociale zaken Portugal – Ministerie van gezondheid
Finland – Ministerie van sociale zaken en volksgezondheid Roemenië – Ministerie van gezondheid
Frankrijk – Ministerie van gezondheid Slowakije – Ministerie van gezondheid
Duitsland – Ministerie van gezondheid Slovenië – Ministerie van gezondheid
Griekenland – Nationale school voor volksgezondheid Spanje – Ministerie van gezondheid, sociale zaken en gelijkheid
Hongarije – Centrale van de nationale gezondheidsdienst Zweden – Nationale gezondheids- en welzijnsraad
Italië – Nationaal agentschap voor regionale gezondheidsdiensten (AGENAS) Verenigd Koninkrijk – Ministerie van gezondheid

EER-landen:

Noorwegen – Noors directoraat voor gezondheid, afdeling gezondheidseconomie en financiering van de zorg

Internationale organisaties:

OESO – Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
WHO - Wereldgezondheidsorganisatie
Europese waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid