Health systems performance assessment

Grupp ta’ Esperti dwar il-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistemi tas-Saħħa (HSPA)

 
 

Fi Frar 2014, il-Grupp ta’ Ħidma tal-Kunsill dwar is-Saħħa Pubblika fil-Livell Għoli stieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jistabbilixxu Grupp ta’ Esperti dwar il-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistemi tas-Saħħa (HSPA). Il-Grupp ta’ Esperti ġie stabbilit f’Settembru 2014.

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa hija utli biex nifhmu sew kif jaħdmu, u għalhekk biex inwettqu azzjonijiet biex intejbuhom. Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni toffri t-trasparenza li hija essenzjali biex tkun żgurata r-responsabbiltà għas-sistemi tas-saħħa, biex b’hekk ittejjeb il-funzjonament tagħhom.

Valutazzjoni soda hija essenzjali biex:

  • tidentifika l-prattiki tajba u ħżiena;
  • issaħħaħ l-effikaċja tal-kura;
  • iżżid l-aċċessibbiltà;
  • ittejjeb is-sikurezza tal-pazjenti.

Li nkunu nafu kif taħdem is-sistema tas-saħħa hija prekundizzjoni biex infasslu riformi effettivi tas-sistema tas-saħħa għall-benefiċċju taċ-ċittadini.

Qafas strutturali u organizzazzjonali:

L-Awstrija – Gesundheit Österreich, Ministeru Federali tas-Saħħa L-Irlanda - Dipartiment tas-Saħħa
Il-Belġju - Assikurazzjoni tal-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa u d-Diżabilità Il-Latvja - Ministeru tas-Saħħa
Il-Bulgarija - Ministeru tas-Saħħa Il-Litwanja - Ministeru tas-Saħħa
Il-Kroazja – Ministeru tas-Saħħa Il-Lussemburgu - Ministeru tas-Saħħa
Ċipru - Ministeru tas-Saħħa Malta - Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa
Ir-Repubblika Ċeka - Ministeru tas-Saħħa In-Netherlands - Istitut Nazzjonali għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent
Id-Danimarka - Ministeru tas-Saħħa Il-Polonja - Ministeru tas-Saħħa
L-Estonja - Ministeru għall-Affarijiet Soċjali Il-Portugall - Ministeru tas-Saħħa
Il-Finlandja - Ministeru għall-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa Ir-Rumanija - Ministeru tas-Saħħa
Franza – Ministeru tas-Saħħa Is-Slovakkja - Ministeru tas-Saħħa
Il-Ġermanja - Ministeru tas-Saħħa Is-Slovenja - Ministeru tas-Saħħa
Il-Greċja - Skola Nazzjonali tas-Saħħa Pubblika Spanja - Ministeru tas-Saħħa, is-Servizzi Soċjali u l-Ugwaljanza
L-Ungerija - Ċentru tas-Servizz Nazzjonali tal-Kura tas-Saħħa L-Iżvezja - Bord Nazzjonali tas-Saħħa u l-Benesseri
L-Italja - Aġenzija Nazzjonali tas-Servizzi Reġjonali tas-Saħħa (AGENAS) Ir-Renju Unit - Dipartiment tas-Saħħa

Il-pajjiżi taż-ŻEE:

In-Norveġja - Direttorat Norveġiż tas-Saħħa,  Diviżjoni tal-Ekonomija u l-Finanzjament tas-Saħħa

Organizzazzjonijiet internazzjonali:

OECD - Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u Żvilupp
WHO - Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
Osservatorju Ewropew dwar is-Sistemi u l-Politiki tas-Saħħa