Health systems performance assessment

Veselības aprūpes sistēmu snieguma novērtējuma ekspertu grupa

 
 

2014. gada februārī Padomes Sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu darba grupa, kas strādā augstāko amatpersonu līmenī, aicināja dalībvalstis un Komisiju izveidot Veselības aprūpes sistēmu snieguma novērtējuma ekspertu grupu. Ekspertu grupa tika izveidota 2014. gada septembrī.

Lai pareizi izprastu, kā veselības aprūpes sistēmas darbojas, un varētu šīs sistēmas uzlabot, ir lietderīgi tās novērtēt. Snieguma novērtējums dod pārredzamību, kas ir būtiska, lai panāktu pārskatatbildību par veselības aprūpes sistēmām, tādējādi uzlabojot to darbību.

Pienācīgs novērtējums ir svarīgs, lai:

  • apzinātu labu un sliktu praksi;
  • stiprinātu aprūpes efektivitāti;
  • palielinātu pieejamību;
  • uzlabotu pacientu drošību.

Zināšanas par to, kā veselības sistēma darbojas, ir priekšnoteikums lietderīgu veselības aprūpes sistēmu reformu izstrādei iedzīvotāju labā.

Strukturālā un organizatoriskā sistēma:

Austrija – Gesundheit Österreich, Federālā veselības ministrija Īrija – Veselības ministrija
Beļģija – Valsts Veselības un invaliditātes apdrošināšanas institūts Latvija – Veselības ministrija
Bulgārija – Veselības ministrija Lietuva – Veselības ministrija
Horvātija – Veselības ministrija Luksemburga – Veselības ministrija
Kipra – Veselības ministrija Malta – Enerģētikas un veselības ministrija
Čehija – Veselības ministrija Nīderlande – Valsts sabiedrības veselības un vides institūts
Dānija – Veselības ministrija Polija – Veselības ministrija
Igaunija – Sociālo lietu ministrija Portugāle – Veselības ministrija
Somija – Sociālo lietu un veselības ministrija Rumānija – Veselības ministrija
Francija – Veselības ministrija Slovākija – Veselības ministrija
Vācija – Federālā veselības ministrija Slovēnija – Veselības ministrija
Grieķija – Nacionālā sabiedrības veselības skola Spānija – Veselības, sociālo pakalpojumu un līdztiesības ministrija
Ungārija – Valsts veselības aprūpes pakalpojumu centrs Zviedrija – Valsts veselības aizsardzības un labklājības pārvalde
Itālija – Reģionālo veselības dienestu valsts aģentūra (AGENAS) Apvienotā Karaliste – Veselības ministrija

EEZ valstis:

Norvēģija – Norvēģijas Veselības direktorāts, Veselības ekonomikas un finansēšanas nodaļa

Starptautiskās organizācijas:

ESAO – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PVO – Pasaules Veselības organizācija
Eiropas veselības aprūpes sistēmu un politikas novērošanas centrs