Health systems performance assessment

Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimo ekspertų grupė

 
 

2014 m. vasario mėn. Tarybos Vyresniųjų pareigūnų sudėties visuomenės sveikatos darbo grupė paragino valstybes nares ir Komisiją įsteigti Sveikatos priežiūros sistemų veikimo vertinimo ekspertų grupę. Ekspertų grupė įsteigta 2014 m. rugsėjo mėn.

Sveikatos priežiūros sistemų veiklos rezultatų vertinimas padeda gerai suprasti, kaip jos veikia ir ką galima padaryti, kad jos taptų geresnės. Veiklos rezultatų vertinimas suteikia skaidrumo, o jis būtinas norint užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų atskaitomybę ir taip pagerinti jų veikimą.

Tinkamai atlikti vertinimą labai svarbu, kad būtų galima:

  • nustatyti tinkamus ir netinkamus veiklos metodus,
  • didinti priežiūros veiksmingumą,
  • didinti prieinamumą,
  • didinti pacientų saugą.

Žinoti, kaip sveikatos priežiūros sistema veikia, būtina, kad būtų galima parengti veiksmingas ir visuomenei naudingas jos reformas.

Struktūrinė ir organizacinė sistema:

Austrija – Gesundheit Österreich (Federalinė sveikatos ministerija) Airija – Sveikatos departamentas
Belgija – Nacionalinis sveikatos ir negalios draudimo institutas Latvija – Sveikatos ministerija
Bulgarija – Sveikatos ministerija Lietuva – Sveikatos ministerija
Kroatija – Sveikatos ministerija Liuksemburgas – Sveikatos ministerija
Kipras – Sveikatos ministerija Malta – Energetikos ir sveikatos ministerija
Čekija – Sveikatos ministerija Nyderlandai – Nacionalinis visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas
Danija – Sveikatos ministerija Lenkija – Sveikatos ministerija
Estija – Socialinių reikalų ministerija Portugalija – Sveikatos ministerija
Suomija – Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija Rumunija – Sveikatos ministerija
Prancūzija – Sveikatos ministerija Slovakija – Sveikatos ministerija
Vokietija – Federalinė sveikatos ministerija Slovėnija – Sveikatos ministerija
Graikija – Nacionalinė visuomenės sveikatos mokykla Ispanija – Sveikatos, socialinių paslaugų ir lygybės ministerija
Vengrija – Nacionalinis sveikatos priežiūros paslaugų centras Švedija – Nacionalinė sveikatos ir gerovės valdyba
Italija – Nacionalinė regioninės sveikatos priežiūros agentūra (AGENAS) Jungtinė Karalystė – Sveikatos departamentas

EEE šalys:

Norvegija – Norvegijos sveikatos direktoratas, Sveikatos ekonomikos ir finansavimo skyrius

Tarptautinės organizacijos:

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)
Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo įstaiga