Health systems performance assessment

Az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésével foglalkozó szakértői csoport

 
 

A Tanács magas szintű népegészségügyi munkacsoportja 2014 februárjában felkérte a tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy hozzanak létre szakértői csoportot az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésének területén. Az egészségügyi rendszerek teljesítményértékelésével foglalkozó szakértői csoport 2014 szeptemberében létre is jött.

Az egészségügyi rendszerek hatékonyságának értékelése elősegíti e rendszerek működésének alaposabb megértését és a szükséges reformok kidolgozását. A teljesítményértékelés megteremti az egészségügyi rendszerek elszámoltathatóságához, és így a működésük javításához nélkülözhetetlen átláthatóságot.

Az alapos teljesítményértékelés létfontosságú:

  • a bevált és a nem célravezető módszerek meghatározásához,
  • az ellátás hatékonyságának megerősítéséhez,
  • az ellátás igénybevehetőségének javításához,
  • a betegek biztonságának növeléséhez.

Az egészségügyi rendszer működésének ismerete elengedhetetlen a polgárok javát szolgáló, hatékony egészségügyi reformok megtervezéséhez.

Strukturális és szervezeti keretek:

Ausztria – szövetségi egészségügyi minisztérium Írország – egészségügyi minisztérium
Belgium – Országos Egészség- és Rokkantbiztosítási Intézet Lettország – egészségügyi minisztérium
Bulgária – egészségügyi minisztérium Litvánia – egészségügyi minisztérium
Horvátország – egészségügyi minisztérium Luxemburg – egészségügyi minisztérium
Ciprus – egészségügyi minisztérium Málta – egészségügyi minisztérium
Cseh Köztársaság – egészségügyi minisztérium Hollandia – Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet
Dánia – egészségügyi minisztérium Lengyelország – egészségügyi minisztérium
Észtország – szociálpolitikai minisztérium Portugália – egészségügyi minisztérium
Finnország – szociális és egészségügyi minisztérium Románia – egészségügyi minisztérium
Franciaország – egészségügyi minisztérium Szlovákia – egészségügyi minisztérium
Németország – szövetségi egészségügyi minisztérium Szlovénia – egészségügyi minisztérium
Görögország – Nemzeti Népegészségügyi Oktatási Intézet Spanyolország – egészségügyi, szociális és jogegyenlőségi minisztérium
Magyarország – Állami Egészségügyi Ellátó Központ Svédország – Országos Egészségügyi és Jóléti Tanács
Olaszország – Regionális Egészségügyi Ellátások Állami Hivatala (AGENAS) Egyesült Királyság – egészségügyi minisztérium

EGT-országok:

Norvégia – Egészségügyi Igazgatóság, Egészséggazdasági és -Finanszírozási Részleg

Nemzetközi szervezetek:

OECD – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
WHO – Egészségügyi Világszervezet
Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja