Health systems performance assessment

Stručna skupina za ocjenu uspješnosti zdravstvenih sustava (HSPA)

 
 

U veljači 2014. radna skupina Vijeća za javno zdravstvo na visokoj razini pozvala je države članice i Komisiju da osnuju stručnu skupinu za ocjenu uspješnosti zdravstvenih sustava (HSPA). Stručna skupina osnovana je u rujnu 2014.

Procjena uspješnosti zdravstvenih sustava korisna je za razumijevanje i poboljšavanje njihova rada. Procjenjivanjem uspješnosti pridonosi se transparentnosti koja je nužna da bi u zdravstvenim sustavima funkcionirao sustav odgovornosti, čime im se poboljšava rad.

Kvalitetna je procjena nužna za:

  • utvrđivanje dobre i loše prakse;
  • popravljanje učinkovitosti skrbi;
  • poboljšanje dostupnosti;
  • unapređivanje sigurnosti pacijenata.

Poznavanje rada zdravstvenog sustava preduvjet je pripreme učinkovitih reforma u korist građana.

Strukturni i organizacijski okvir:

Austrija – Gesundheit Österreich, Savezno ministarstvo zdravstva Irska – Ministarstvo zdravstva
Belgija – Nacionalni zavod za zdravstveno i invalidsko osiguranje Latvija – Ministarstvo zdravstva
Bugarska – Ministarstvo zdravstva Litva – Ministarstvo zdravstva
Hrvatska – Ministarstvo zdravlja Luksemburg – Ministarstvo zdravstva
Cipar – Ministarstvo zdravstva Malta – Ministarstvo za energiju i zdravstvo
Češka Republika – Ministarstvo zdravstva Nizozemska – Nacionalni zavod za javno zdravstvo i okoliš
Danska – Ministarstvo zdravstva Poljska – Ministarstvo zdravstva
Estonija – Ministarstvo socijalne skrbi Portugal – Ministarstvo zdravstva
Finska – Ministarstvo socijalne skrbi i zdravstva Rumunjska – Ministarstvo zdravstva
Francuska – Ministarstvo zdravstva Slovačka – Ministarstvo zdravstva
Njemačka – Savezno ministarstvo zdravstva Slovenija – Ministarstvo zdravstva
Grčka – Nacionalna škola javnog zdravlja Španjolska – Ministarstvo zdravstva, socijalne skrbi i ravnopravnosti
Mađarska – Nacionalni centar za usluge zdravstvene zaštite Švedska – Nacionalni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Italija – Nacionalna agencija regionalnih zdravstvenih službi (AGENAS) Ujedinjena Kraljevina – Ministarstvo zdravstva

Zemlje EGP-a:

Norveška – Norveška uprava za zdravstvo, Odjel za ekonomske i financijske poslove u zdravstvu

Međunarodne organizacije:

OECD – Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj
WHO – Svjetska zdravstvena organizacija
Europski opservatorij za zdravstvene sustave i politike