Health systems performance assessment

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühm

 
 

2014. aasta veebruaris tegi nõukogu kõrgetasemeline rahvatervise töörühm liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile ettepaneku moodustada tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühm. Eksperdirühm loodi 2014. aasta septembris.

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamine on vajalik selleks, et mõista, kuidas need toimivad ning kuidas saaks neid paremaks muuta. Tulemuslikkuse hindamine tagab läbipaistvuse, mis on vajalik vastutuse kindlustamiseks tervishoiusüsteemides, parandades ühtlasi nende toimimist.

Põhjalik hindamine on hädavajalik selleks, et:

  • teha kindlaks head ja halvad tavad;
  • tõhustada ravi;
  • parandada ligipääsetavust;
  • suurendada patsientide ohutust.

Tervishoiusüsteemide toimimise tundmine on eeltingimuseks tõhusatele tervishoiusüsteemide reformidele kodanike hüvanguks.

Struktuurne ja organisatsiooniline raamistik:

Austria – Gesundheit Österreich, riiklik tervishoiuministeerium Iirimaa – tervishoiuministeerium
Belgia – riiklik tervise- ja töövõimetuskindlustuse amet Läti – tervishoiuministeerium
Bulgaaria – tervishoiuministeerium Leedu – tervishoiuministeerium
Horvaatia – tervishoiuministeerium Luksemburg – tervishoiuministeerium
Küpros – tervishoiuministeerium Malta – energia- ja tervishoiuministeerium
Tšehhi Vabariik – tervishoiuministeerium Madalmaad – riiklik rahvatervise ja keskkonna amet
Taani – tervishoiuministeerium Poola – tervishoiuministeerium
Eesti – sotsiaalministeerium Portugal – tervishoiuministeerium
Soome – sotsiaal- ja tervishoiuministeerium Rumeenia – tervishoiuministeerium
Prantsusmaa – tervishoiuministeerium Slovakkia – tervishoiuministeerium
Saksamaa – riiklik tervishoiuministeerium Sloveenia – tervishoiuministeerium
Kreeka – riiklik rahvatervise kool Hispaania – tervise, sotsiaalteenuste ja võrdsuse ministeerium
Ungari – riiklik tervishoiuteenuste keskus Rootsi – riiklik tervishoiu ja sotsiaalabi amet
Itaalia – riiklik piirkondlike tervishoiuteenuste amet (AGENAS) Ühendkuningriik – tervishoiuministeerium

Euroopa Majanduspiirkonna riigid:

Norra – Norra tervishoiuameti majandus- ja rahandusosakond

Rahvusvahelised organisatsioonid:

OECD – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
WHO – Maailma Terviseorganisatsioon
Euroopa tervishoiupoliitika ja -süsteemide vaatluskeskus