Health systems performance assessment

Ekspertgruppen om vurdering af sundhedssystemernes resultater (HSPS)

 
 

I februar 2014 opfordrede Rådets Folkesundhedsgruppe på Højt Plan medlemslandene og Kommissionen til at oprette en ekspertgruppe om vurdering af sundhedssystemernes resultater (HSPS). Ekspertgruppen blev oprettet i september 2014.

Det er nyttigt at vurdere, hvordan sundhedssystemerne klarer sig, for ordentligt at forstå, hvordan de fungerer og dermed gennemføre tiltag til at forbedre dem. Med vurderinger af resultaterne får man den åbenhed, der er afgørende for at sikre ansvarlighed i sundhedssystemerne og dermed forbedre dem.

En grundig vurdering er afgørende for at:

  • udpege god og dårlig praksis
  • styrke effektiviteten i plejen
  • forbedre tilgængeligheden
  • øge sikkerheden for patienterne.

Det er afgørende at vide, hvordan sundhedssystemerne fungerer, for at udforme effektive reformer af dem til gavn for borgerne.

Strukturel og organisatorisk ramme:

Østrig – Gesundheit Österreich, Forbundssundhedsministeriet Irland – Sundhedsministeriet
Belgien – Nationalt institut for sundheds- og invalideforsikring Letland – Sundhedsministeriet
Bulgarien – Sundhedsministeriet Litauen – Sundhedsministeriet
Kroatien – Sundhedsministeriet Luxembourg – Sundhedsministeriet
Cypern – Sundhedsministeriet Malta – Energi- og Sundhedsministeriet
Cypern – Sundhedsministeriet Holland – Nationalt institut for folkesundhed og miljø
Danmark – Sundheds- og Ældreministeriet Polen – Sundhedsministeriet
Estland - Socialministeriet Portugal – Sundhedsministeriet
Finland – Social- og Sundhedsministeriet Rumænien – Sundhedsministeriet
Frankrig – Sundhedsministeriet Slovakiet – Sundhedsministeriet
Tyskland - Forbundssundhedsministeriet Slovenien – Sundhedsministeriet
Grækenland – Den nationale skole for folkesundhed Spanien – Sundheds-, Social- og Ligestillingsministeriet
Ungarn – Nationalt center for sundhedstjenester Sverige – Sundheds- og velfærdsstyrelsen
Italien – Nationalt agentur for regionale sundhedstjenester (AGENAS) Storbritannien – Sundhedsministeriet

EØS-lande:

Norge – Det norske sundhedsdirektorat,  afdelingen for sundhedsøkonomi og -finansiering

Internationale organisationer:

OECD – Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
WHO – Verdenssundhedsorganisationen
Det Europæiske Overvågningscenter for Sundhedssystemer og -politikker