Health systems performance assessment

Pregled

Ocena uspešnosti zdravstvenih sistemov je bistvena za razumevanje delovanja teh sistemov, torej tudi za njihovo izboljšanje. To je zapleten proces, ki zajema statistične meritve, poglobljeno analizo in pripravo praktičnih ukrepov. Zanesljivo oceno uspešnosti zdravstvenih sistemov (HSPA) dosežemo s skupnimi prizadevanji različnih akterjev, denimo snovalcev politik, statističnih zavodov, raziskovalcev, izvajalcev zdravstvenih storitev in pacientov.

HSPA zagotavlja zanesljiv pristop k oblikovanju politike na podlagi dokazov. Uporablja se lahko tudi kot strateški okvir za izvajalce zdravstvenih storitev pri spremljanju napredka in oceni najboljših praks, saj omogoča povezovanje zdravstvenih rezultatov strategij in funckij zdravstvenega sistema.

Poleg tega zagotavlja preglednost in objektivne dokaze, ki omogočajo prevzemanje odgovornosti do državljanov. Dobro poznavanje delovanja zdravstvenih sistemov je tudi predpogoj za pripravo učinkovitih izboljšav v korist pacientov.

Strokovna skupina

Evropska komisija je ustanovila strokovno skupino za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov, da bi državam EU zagotovila forum za izmenjavo izkušenj na tem področju in z opredelitvijo orodij in metodologij pri razvoju ocenjevanja uspešnosti zdravstvenih sistemov podprla nacionalne snovalce politik. Mednarodne organizacije, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija in OECD, dejavno prispevajo k delu strokovne skupine.

Letni obseg dela skupine določajo prednostna področja, ki se osredotočajo na opredelitev orodij in metodologij za oceno posamezne teme leta, tj. kakovost oskrbe, integrirane oblike nege in osnovno zdravstveno varstvo.

Strokovna skupina podpira prilagojene dejavnosti v državah, ki si prizadevajo za temeljito oceno uspešnosti zdravstvenih sistemov na nacionalni ravni. Večji poudarek želi nameniti vprašanju uspešnosti zdravstvenih sistemov in s tem boljšemu oblikovanju politike.

/health/file/29952_slexpertgp_strands.jpg

Poročila strokovne skupine:

Povezane informacije: