Health systems performance assessment

Pārskats

Veselības sistēmu darbības novērtēšana ir ļoti svarīga, lai izprastu, kā tās
darbojas un kā varētu tās uzlabot. Tas ir sarežģīts process, kurā veic
statistiskos mērījumus, izstrādā padziļinātu analīzi un praktiskus pasākumus.
Veselības aprūpes sistēmu darbību izdodas pareizi novērtēt, sadarbojoties
dažādām iesaistītajām personām, tostarp politikas veidotājiem, statistiķiem,
pētniekiem, veselības aprūpes sniedzējiem un pacientiem.

Veselības aprūpes sistēmu darbības novērtējums ir vērtīgs faktu
materiāls, kas palīdz politikas veidošanā
. Veselības aprūpes
nodrošinātāji to var uzskatīt arī par stratēģisku satvaru, kurā pārraudzīt
progresu un novērtēt labāko praksi, sasaistot veselības rādītājus ar veselības
sistēmas stratēģiju un funkcijām.

Turklāt labs darbības novērtējums vairo pārredzamību un sniedz objektīvus
faktus, kas nodrošina pārskatatbildību iedzīvotāju priekšā. Veselības sistēmu
darbības laba pārzināšana ir arī vajadzīga, lai izstrādātu efektīvus
uzlabojumus
, no kuriem ieguvēji ir pacienti.

Ekspertu grupa

Eiropas Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu veselības aprūpes
sistēmu darbības novērtēšanai
, lai ES valstīm būtu forums, kur
apmainīties ar pieredzi
šajā jomā, un lai atbalstītu valstu
politikas veidotājus
, apzinot veselības aprūpes sistēmu novērtēšanas
rīkus un metodiku. Ekspertu grupas darbā aktīvi piedalās tādas starptautiskās
organizācijas kā PVO un ESAO.

Grupas darbs koncentrējas ap prioritārajām
jomām
, galveno uzmanību pievēršot rīku un metodikas apzināšanai. Ik gadu
tiek novērtēts atšķirīgs temats, t.i., aprūpes kvalitāte, integrētā aprūpe un
primārā veselības aprūpe.

Ekspertu grupa atbalsta īpaši pielāgotas
darbības
ieinteresētajās valstīs, padziļināti novērtējot sistēmu sniegumu
valsts līmenī. Tā arī pievērš politisko uzmanību jautājumam par veselības
aprūpes sistēmu darbību, līdz ar to grupas darba rezultāti lieti noder politikas
izstrādē.

Ekspertu grupas ziņojumi

Saistīta informācija