Health systems performance assessment

Oversigt

Det er vigtigt at vurdere sundhedssystemernes resultater for at forstå, hvordan systemerne fungerer, og forbedre dem. Det er en kompliceret proces, der omfatter statistiske målinger, dybdegående analyser og udvikling af praktiske tiltag. Man opnår grundige vurderinger af sundhedssystemenes resultater gennem fælles tiltag fra forskellige aktører som bl.a. beslutningstagere, statistikinstitutter, forskere, sundhedsudbydere og patienter.

Vurdering af sundhedssystemernes resultater sikrer en solid evidensbaseret tilgang til beslutningstagning. Sundhedsudbyderne kan også benytte dem som en strategisk ramme for overvågning af fremskridtet og vurdering af bedste praksis ved at knytte sundhedsresultaterne sammen med sundhedssystemerne strategier og funktioner.

En god vurdering af resultaterne bidrager desuden til åbenhed og objektiv dokumentation, hvilket sikrer ansvarlighed over for borgerne. Et godt kendskab til, hvordan sundhedssystemerne fungerer, er også en forudsætning for effektive forbedringer til gavn for patienterne.

Ekspertgruppe

Europa-Kommissionen har oprettet en ekspertgruppe om vurdering af sundhedssystemernes resultater for at give EU-landene et forum for udveksling af erfaringer inden for dette område og for at støtte nationale beslutningstagere ved at udpege værktøjer og metoder til udvikling af vurderingen af sundhedssystemernes resultater. Internationale organisationer såsom WHO og OECD bidrager proaktivt til ekspertgruppens arbejde.

Ekspertgruppens årlige arbejde er bygget op omkring prioriterede områder med fokus på udpegning af værktøjer og metoder til vurdering af forskellige emner hvert år som f.eks. sundhedsplejens kvalitet, integreret sundhedspleje og primær sundhedspleje.

Ekspertgruppen støtter tilpassede aktiviteter i medlemslande, som er interesseret i at gå dybere ind i resultatvurdering på nationalt plan. Den arbejder også på at skabe politisk interesse om spørgsmålet om vurdering af sundhedssystemernes resultater, så dens resultater kan bidrage til fornuftig beslutningstagning.

/health/file/29952_gaexpertgp_strands.jpg

Rapporter fra ekspertgruppen

Se også