Zdravstvena strategija

Izvajanje in financiranje

Evropska unija izvaja javnozdravstveno strategijo s pomočjo:

  • zakonodaje,
  • finančnih inštrumentov,
  • vseevropskega sodelovanja.

Zakonodaja

EU lahko zdravstveno zakonodajo sprejme v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in sicer na podlagi člena 168 (varovanje javnega zdravja), člena 114 (približevanje zakonodaje) in člena 153 (socialna politika). Zakonsko so urejena naslednja področja:

Evropski svet državam članicam izdaja priporočila  o javnem zdravju.

Finančni instrumenti za sofinanciranje konkretnih ukrepov

  • Sredstva iz zdravstvenega programa  so namenjena financiranju projektov za spodbujanje zdravja, zdravstveno varnost in obveščanje o zdravju.
  • Program za raziskave lahko podpre projekte na področjih, kot sta biotehnologija in medicinske tehnologije.
  • Kohezijska politika EU  podpira naložbe v zdravje v državah in regijah EU.

Sodelovanje

Institucije EU, države članice, regionalni in lokalni organi ter druge zainteresirane strani prispevajo k izvajanju zdravstvene strategije.