Strategia privind sănătatea

Implementare şi finanţare

Strategia UE în domeniul sănătăţii este implementată prin:

  • legislaţie
  • instrumente financiare
  • cooperare la nivelul UE.

Legislaţia

UE poate adopta acte legislative în domeniul sănătăţii în baza Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene: articolul 168 (protejarea sănătăţii publice), articolul 114 (apropierea legislaţiilor) şi articolul 153 (politica socială). Printre domeniile care fac obiectul legislaţiei europene se numără:

Consiliul European le adresează statelor membre recomandări  în materie de sănătate publică.

Instrumente financiare disponibile pentru cofinanţarea unor acţiuni concrete

  • Programul de sănătate  poate contribui la finanţarea unor proiecte privind promovarea sănătăţii, securitatea sanitară şi informaţiile cu privire la sănătate.
  • Programul de cercetare poate susţine proiecte în domenii precum biotehnologia şi tehnologiile medicale.
  • Politica de coeziune a UE  poate sprijini investiţiile în domeniul sănătăţii în ţările şi regiunile din UE.

Cooperare

Instituţiile UE, ţările membre, autorităţile regionale şi locale şi alte părţi interesate pot contribui la implementarea strategiei în domeniul sănătăţii.