Sveikatos strategija

Įgyvendinimas ir finansavimas

Europos Sąjungos visuomenės sveikatos strategija įgyvendinama:

  • teisės aktais,
  • finansinėmis priemonėmis,
  • bendradarbiaujant ES mastu.

Teisės aktai

ES gali priimti sveikatos srities teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį (visuomenės sveikatos apsauga, 114 straipsnį (teisės aktų derinimas) ir 153 straipsnį (socialinė politika). ES yra priėmusi teisės aktų šiose srityse:

Europos Vadovų Taryba taip pat gali valstybėms narėms teikti visuomenės sveikatos srities rekomendacijas .

Konkrečių veiksmų bendro finansavimo priemonės

  • Pagal sveikatos programą  galima skirti lėšų sveikatos ugdymo, sveikatos saugumo ir informavimo sveikatos klausimais projektams.
  • Pagal mokslinių tyrimų programą gali būti remiami tokių sričių, kaip biotechnologijos ir medicinos technologijos, projektai.
  • Vykdant ES sanglaudos politiką  gali būti remiamos sveikatos srities investicijos ES šalyse ir regionuose.

Bendradarbiavimas

Įgyvendinant sveikatos strategiją dalyvauja ES institucijos, valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos bei kitos suinteresuotosios šalys.