Terveysstrategia

Täytäntöönpano ja rahoitus

EU:n kansanterveysstrategian täytäntöönpanovälineitä ovat

  • lainsäädäntö
  • rahoitusvälineet
  • EU:n laajuinen yhteistyö.

Lainsäädäntö

EU voi säätää kansanterveyttä koskevia lakeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen seuraavien artikloiden nojalla: 168 artikla (kansanterveys), 114 artikla (lainsäädännön lähentäminen) ja 153 artikla (sosiaalipolitiikka). EU on antanut säädöksiä muun muassa seuraavista aiheista:

Lisäksi Eurooppa-neuvosto voi antaa EU-maille suosituksia  kansanterveyskysymyksistä.

Rahoitusvälineet toimien yhteisrahoitusta varten

Yhteistyö

Terveysstrategian täytäntöönpanoon osallistuvat EU:n toimielimet, EU-maat, alue- ja paikallisviranomaiset ja muut sidosryhmät.