Zdravstvena strategija

Ozadje

Nova zdravstvena strategija EU poziva k partnerstvu z deležniki: nacionalnimi organi, Evropskim parlamentom in Svetom, Odborom regij, Ekonomsko-socialnim odborom, agencijam, ki so povezane s področjem zdravja, drugimi interesnimi skupinami in državljani.

Strategija povezuje delo Komisije z mnenji deležnikov.

Odzivi institucij EU

Javno posvetovanje (2007)

Ocena učinka

Dokument o oceni učinka zdravstvene strategije EU

Povzetek ocene učinka 

Pripravljalni dokumenti

2000 Sporočilo o zdravstveni strategiji EU – sredstva naj se uporabijo tam, kjer lahko dodajo vrednost

2002 – Splošne smernice politike je predstavil evropski komisar za zdravje

2004Pregled zdravstvene politike EU  kot podlaga za zdravstveno strategijo 2008–2013