Strateġija għas-Saħħa

Sfond

L-istrateġija ġdida tal-UE dwar is-saħħa ssejjaħ għal sħubija mal-partijiet interessati kollha: l-awtoritajiet nazzonali, il-Parlament u l-Kunsill Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, aġenziji li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa, gruppi ta' interess oħra u ċittadini individwali.

L-istrateġija kienet ibbażata fuq taħlita ta' xogħol eżistenti mill-Kummissjoni u r-rispons tal-partijiet interessati

Ir-reazzjonijiet mill-istituzzjonijiet tal-UE

Konsultazzjoni pubblika (2007)

Valutazzjoni tal-impatt

Dokument dwar il-valutazzjoni tal-impatt - l-istrateġija tal-UE dwar is-saħħa

Taqsira - Valutazzjoni tal-impatt

Ħidma preparatorja preċedenti

2000 - Il-Komunikazzjoni dwar strateġija dwar is-saħħa għall-UE sejħet għal konċentrazzjoni tar-riżorsi fejn dawn jistgħu jipprovdu valur miżjud ta' veru

2002 - Linji dwar il-politika tas-saħħa ġenerali ġew stabbiliti mill-Kummissarju Ewropew għas-saħħa

2004 - Reviżjoni tal-politikatal-UE dwar is-saħħa  li għenet fit-tfassil tal-istrateġija dwar is-saħħa 2008-2013