Sexuellt överförbara sjukdomar

Policy

EU-länderna redovisar sina uppgifter om sexuellt överförbara sjukdomar på väldigt olika sätt. Ländernas system skiljer sig åt i fråga om vilka uppgifter som samlas in och hur fullständiga och representativa de är. Det är därför svårt att jämföra statistiken.

Vad gör EU?

EU-kommissionen arbetar för att

 • se till att ländernas uppgifter blir lättare att jämföra och att de redovisas mer enhetligt
 • upplysa om riskerna med sexuellt överförbara sjukdomar
 • stödja förebyggande åtgärder
 • ge råd om smittskydd, särskilt när det gäller de vanligaste sjukdomarna som klamydia.

Forum för sexuell hälsa

Företrädare för EU-kommissionen, EU-länderna, ungdomsorganisationer, forskare och kommunikatörer träffas regelbundet i ett forum för sexuell hälsa  för att diskutera hur EU:s politik ska genomföras.

Det här är några av frågorna som diskuteras:

 • Bättre insamling av statistik om sexuellt överförbara sjukdomar, t.ex.
 • – klamydia
  – gonorré
  – hepatit B
  – hepatit C
  – HPV/kondylom
  – syfilis.

 • Utbyte av bästa praxis för smittskydd.

Se också epidemiologisk årsrapport om infektionssjukdomar