Pohlavne prenosné choroby

Politika

Spôsoby zhromažďovania údajov o pohlavne prenosných chorobách sa v jednotlivých členských štátoch EÚ výrazne líšia. Rozdiely existujú aj v rozsahu, komplexnosti a reprezentatívnosti systémov dohľadu. Preto môže byť vzájomné porovnávanie vnútroštátnych údajov zavádzajúce.

Politika na úrovni EÚ

Politika Európskej komisie sa zameriava na:

 • zlepšovanie vzájomnej porovnateľnosti údajov prostredníctvom zlepšeného oznamovania a optimálnejšej porovnateľnosti vnútroštátnych údajov;
 • zvyšovanie informovanosti o rizikách pohlavne prenosných chorôb;
 • podporu prevencie pohlavne prenosných chorôb;
 • poskytovanie poradenstva v oblasti kontroly pohlavne prenosných chorôb, pričom sa špeciálna pozornosť venuje najrozšírenejšej z nich – chlamýdiovej infekcii.

Fórum pre sexuálne zdravie

Na účely realizácie svojej politiky Európska komisia organizuje v rámci fóra pre sexuálne zdravie  pravidelné stretnutia s predstaviteľmi členských štátov a mládežníckych organizácií.

Komisia vyzýva zainteresované strany, aby sa zúčastnili prebiehajúcich debát o

 • zlepšení zhromažďovania údajov o pohlavne prenosných chorobách, ako sú napríklad:
 • – chlamýdiová infekcia
  – kvapavka
  – hepatitída B
  – hepatitída C
  – ľudský papiloma vírus (HPV)
  – syfilis

 • výmenu osvedčených postupov o dohľade, monitorovaní a prevencii pohlavne prenosných chorôb.

Pozri tiež výročnú epidemiologickú správu o prenosných chorobách