Boli cu transmitere sexuală

Politici

Sistemele de notificare a datelor cu privire la bolile cu transmitere sexuală diferă mult de la un stat membru la altul. De asemenea, sistemele de monitorizare sunt diferite în ceea ce priveşte gradul de acoperire, de exhaustivitate şi de reprezentativitate. De aceea pot apărea erori dacă se încearcă o comparaţie între cifrele raportate de statele membre.

Politica la nivel european

Politica UE vizează:

 • o îmbunătăţire a comparabilităţii datelor la nivel european, prin ameliorarea comparabilităţii şi a modului de notificare a informaţiilor la nivel naţional;
 • o mai bună cunoaştere a riscurilor pe care le presupun infecţiile cu transmitere sexuală;
 • sprijinirea măsurilor de prevenire a acestor infecţii;
 • elaborarea de orientări cu privire la controlul infecţiilor cu transmitere sexuală - şi mai ales al celei mai răspândite dintre ele, chlamydia.

Forumul privind sănătatea sexuală

Comisia organizează reuniuni periodice cu cercetători şi reprezentanţi ai statelor membre şi ai organizaţiilor de tineret în cadrul Forumului privind sănătatea sexuală .

Dezbaterile sunt deschise tuturor părţilor interesate şi se axează pe:

 • ameliorarea procesului de colectare a datelor cu privire la boli cu transmitere sexuală precum:
 • - chlamydia
  - gonoreaa
  - hepatita B
  - hepatita C
  - HPV
  - sifilisul;

 • schimbul de bune practici în domeniul supravegherii, monitorizării şi prevenirii infecţiilor cu transmitere sexuală.

Document relevant: Raportul epidemiologic anual privind bolile transmisibile