Choroby przenoszone drogą płciową

Polityka UE

Przekazywanie danych na temat chorób przenoszonych drogą płciową różni się w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W zależności od kraju systemy nadzoru mają różny zasięg, stopień szczegółowości i reprezentatywności. Porównywanie danych i dostarczonych przez poszczególne kraje wskaźników może więc stwarzać nieprawdziwy obraz sytuacji.

Polityka na szczeblu UE

Polityka Komisji Europejskiej ma na celu:

 • zwiększenie porównywalności danych poprzez udoskonalenie systemów przekazywania i porównywania danych krajowych
 • szerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z chorobami przenoszonymi drogą płciową
 • wspieranie profilaktyki w tym zakresie
 • udzielanie wskazówek co do walki z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza w odniesieniu do najczęściej występującego zakażenia chlamydią (wytyczne w sprawie chlamydii).

Forum dotyczące zdrowia seksualnego

Aby realizować tę politykę, na forum dotyczącym zdrowia seksualnego  przedstawiciele Komisji Europejskiej regularnie spotykają się z przedstawicielami krajów UE, młodzieży oraz z naukowcami.

Zainteresowane strony zaprasza się do udziału w debacie na temat:

 • doskonalenia procesu zbierania danych dotyczących chorób przenoszonych drogą płciową, takich jak:
 • – zakażenie chlamydią
  – rzeżączka
  – zapalenie wątroby typu B
  – zapalenie wątroby typu C
  – wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
  – kiła

 • wymiany najlepszych praktyk w zakresie nadzoru, monitorowania i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

Zobacz także: Roczne sprawozdanie epidemiologiczne na temat chorób zakaźnych w Europie