Seksueel overdraagbare aandoeningen

Beleid

De rapportering van informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen (sao's) gebeurt in de EU-landen op uiteenlopende manieren. De dekking, volledigheid en representativiteit van de rapportering varieert. Dit kan ertoe leiden dat cijfers uit verschillende landen niet goed vergelijkbaar zijn.

Beleid op EU-niveau

De Europese Commissie wil:

 • de gegevens vergelijkbaarder maken door betere rapportering
 • de aandacht vestigen op de risico's van soa's
 • preventie van soa's steunen
 • aangeven hoe de verspreiding van soa's kan worden bestreden, met bijzondere aandacht voor chlamydia, de meest verspreide soa

Forum over seksuele gezondheid

Op de regelmatige bijeenkomsten van het forum over seksuele gezondheid  dialogeren vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de EU-landen met jongeren en onderzoekers.

Andere belanghebbenden kunnen deelnemen aan debatten over:

 • rapportering van soa's, zoals:
 • - chlamydia
  - gonorroe
  - hepatitis B
  - hepatitis C
  - hpv
  - syfilis

 • beproefde werkmethoden voor toezicht en preventie

Zie ook: epidemiologisch jaarverslag over besmettelijke ziekten