Sukupuolitaudit

EU:n toimet

Sukupuolitauteja koskevat tiedot ovat EU:n eri jäsenmaissa hyvin erilaisia. Valvontajärjestelmien kattavuus, tarkkuus ja edustavuus vaihtelevat maasta toiseen. Tämän vuoksi voi olla harhaanjohtavaa vertailla eri maiden ilmoittamia tietoja.

EU:n tason toimet

Euroopan komission toimien tavoitteena on

 • parantaa tietojen vertailukelpoisuutta tehostamalla kansallisten tietojen ilmoittamista ja vertailtavuutta
 • tiedottaa sukupuolitautien riskeistä
 • tukea sukupuolitautien ennaltaehkäisyä
 • opastaa sukupuolitautien valvonnassa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota yleisimpään sukupuolitautiin eli klamydiaan

Seksuaaliterveyttä käsittelevä foorumi

EU:n komissio, jäsenmaiden ja nuorison edustajat sekä tutkijat kokoontuvat säännöllisesti seksuaaliterveyttä käsittelevällä foorumilla  keskustelemaan toimien täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Sidosryhmiä kutsutaan mukaan käynnissä olevaan keskusteluun, jossa käsitellään seuraavia aiheita:

 • sukupuolitauteja koskevan tiedonkeruun parantaminen. Näitä tauteja ovat esimerkiksi
 • - klamydia
  - tippuri
  - hepatiitti B
  - hepatiitti C
  - ihmisen papilloomavirus (HPV)
  - kuppa

 • tiedonvaihto sukupuolitautien valvonnan, seurannan ja ehkäisyn parhaista käytänteistä.

Ks. myös vuotuinen tartuntatauteja käsittelevä epidemiologinen raportti