Sugulisel teel levivad haigused

Poliitika

Sugulisel teel levivaid haigusi käsitleva teabe esitamine on ELis liikmesriigiti väga erinev. Riikide seiresüsteemid erinevad ulatuse, täielikkuse ja esindatuse poolest. Seepärast võib arvude ja esitatud andmete võrdlemine riikide vahel olla eksitav.

Poliitika ELi tasandil

Euroopa Komisjoni poliitika eesmärk on:

 • parandada andmete võrreldavust riiklike andmete täiustatud esitamise ning võrreldavuse abil;
 • tõsta sugulisel teel levivate haigustega seotud riskide alast teadlikkust;
 • toetada sugulisel teel levivate haiguste ennetamist;
 • anda juhiseid sugulisel teel levivate haiguste kontrolliks, mille puhul on erilise tähelepanu all enimlevinud asjaomane haigus – klamüüdia (juhised seoses klamüüdiaga).

Seksuaaltervise foorum

Seksuaaltervise foorumi  raames toimuvad poliitika rakendamiseks Euroopa Komisjoni, ELi liikmesriikide ja noorte esindajate ning teadustöötajate korrapärased kohtumised.

Sidusrühmad on oodatud osalema käimasolevates aruteludes:

 • andmekogumise parandamine selliste sugulisel teel levivate haiguste kohta nagu:
 • - klamüüdia
  - gonorröa
  - B-hepatiit
  - C-hepatiit
  - inimese papilloomiviirus (HPV)
  - süüfilis

 • parimate tavade vahetamine sugulisel teel levivate haiguste seire, järelevalve ja ennetamise osas

Vt: nakkushaigusi käsitlev epidemioloogiateemaline aastaaruanne