Seksuelt overførte sygdomme

Politik

Indberetningen af data om seksuelt overførte sygdomme er meget forskellig fra det ene EU-land til det andet. Landenes overvågningssystemer adskiller sig meget med hensyn til dækning, fuldstændighed og repræsentativitet. Det kan derfor være misvisende at sammenligne indberettede antal tilfælde og sygdomsrater fra forskellige lande.

Politik på EU-plan

Kommissionens politik skal:

 • gøre dataene mere sammenlignelige gennem forbedret indberetning og mere sammenlignelige nationale data
 • øge kendskabet til de risici, der er forbundet med seksuelt overførte sygdomme
 • støtte forebyggelsen af seksuelt overførte sygdomme
 • vejlede om kontrol med seksuelt overførte sygdomme med særlig vægt på den mest udbredte kønssygdom, klamydia (vejledning om klamydia).

Forum for seksuel sundhed

For at gennemføre politikken holdes der regelmæssige møder mellem Kommissionen, repræsentanter for EU-landene, unge og forskere i forum for seksuel sundhed .

Alle interesserede opfordres til at deltage i den løbende debat om:

 • bedre indsamling af data om seksuelt overførte sygdomme som:
 • - klamydia
  - gonorré
  - hepatitis B
  - hepatitis B
  - hpv
  - syfilis

 • udveksling af bedste praksis for overvågning af, kontrol med og forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme.

Se også: den årlige epidemiologiske rapport om overførbare sygdomme