Sexuálně přenosné nemoci

Politika

V členských státech Evropské unie se míra dostupnosti údajů o pohlavně přenosných nemocech různí. Data získaná systémy dohledu se v zemích EU liší co do rozsahu, úplnosti i reprezentativnosti. Proto může být porovnání zemí provedené na základě takových dat zavádějící.

Politika na úrovni EU

Politika Evropské komise se zaměřuje na:

 • zvyšování porovnatelnosti údajů zdokonalováním systémů nahlašování údajů
 • zvyšování informovanosti o rizicích, jež pohlavní nemocí představují
 • podporu prevence
 • vytváření pokynů pro kontrolu pohlavních nemocí se zvláštním důrazem na nejrozšířenější onemocnění tohoto typu - chlamydie

Fórum pro sexuální zdraví

Součástí provádění politiky jsou pravidelné schůze zástupců Evropské komise, členských států, mládežnických organizací a výzkumných pracovníků v rámci fóra pro sexuální zdraví .

Zainteresované subjekty se vyzývají k účasti na probíhající diskusi ohledně:

 • zlepšení sběru dat o pohlavně přenosných nemocech, jako jsou:
 • – chlamydie
  – kapavka
  – hepatitida B
  – hepatitida C
  – HPV
  – syfilis

 • výměny osvědčených postupů dohledu, monitorování a prevence

Viz též: výroční epidemiologická zpráva o přenosných nemocech