Полово предавани болести

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Съществуват значителни разлики в начините на събиране и представяне на данни за полово предаваните болести (ППБ) в различните страни от Европейския съюз. Системите за надзор се различават по отношение на своя обхват, пълнота и представителност. Поради това сравнението на данни и равнища на заболеваемост между страните може да бъде подвеждащо.

Политика на равнище ЕС

Целите на политиката на Европейската комисия са:

 • насърчаване на сравнимостта на данните чрез подобряване на събирането и представянето на данни в отделните страни
 • повишаване на осведомеността за свързаните с ППБ рискове
 • подкрепа на профилактиката на ППБ
 • предоставяне на насоки за борба с ППБ със специален акцент върху най-разпространената болест, предавана по полов път – хламидия

Форум за сексуалното здраве

Във връзка с изпълнението на политиката Европейската комисия, представители на страните от ЕС, представители на младежта и изследователи провеждат редовни срещи в рамките на Форума за сексуалното здраве .

Заинтересованите страни са поканени да участват в текущите дискусии относно:

 • подобряване на събирането на данни за полово предавани болести като:
 • – хламидия
  – гонорея
  – хепатит B
  – хепатит C
  – човешки папиломавирус (HPV)
  – сифилис

 • обмен на добри практики в областта на надзора, мониторинга и профилактиката на ППБ

Вижте също: Годишен епидемиологичен доклад за заразните болести