Spolno prenosljive bolezni

HIV/AIDS

Leta 2012 so v Evropi in centralni Aziji zabeležili več kot 131 000 novih okužb z virusom HIV, v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru pa skupaj 29 000 novih okužb. Okužbo z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV) je mogoče z zdravljenjem obvladati, še vedno pa ne poznamo ne zdravila ne cepiva. Evropska unija zato svojo politiko usmerja v preprečevanje okužb in pomoč ljudem, okuženim z virusom HIV/aids.

EU utrjuje tudi sodelovanje med nacionalnimi organi, civilno družbo in deležniki v Evropi.

Politika v zvezi s HIV/AIDS

Evropska komisija je leta 2009 v sporočilu o preprečevanju okužb s HIV/AIDS v EU in sosednjih državah določila politike, s katerimi bi zmanjšali število novih okužb in izboljšali življenje bolnikov z aidsom.

Sporočilo je prevedeno tudi v ruščino in objavljeno na spletni strani organizacije AIDS Action Europe.

Evropska unija s svojimi politikami podpira organe in deležnike v državah EU in sosednjih državah pri:

  • preprečevanju, zdravljenju, negi in pomoči,
  • obveščanju priseljencev iz držav z visoko pojavnostjo okužb s HIV,
  • izboljšanju ukrepov, ki zadevajo najbolj izpostavljene skupine.

Akcijski načrt 2014–2016 , nadaljevanje akcijskega načrta 2009–2013 , določa, kako bodo EU, civilna družba, mednarodne organizacije in deležniki to dosegli.

Zdravstveni program

Ukrepe politike v zvezi s HIV/AIDS financira zdravstveni program EU . Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano vodi seznam financiranih projektov v zvezi s HIV/AIDS od leta 2003 .

Nadzor

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in Regionalni urad za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije sta pripravila poročilo o spremljanju HIV/AIDS v Evropi 2012 . Center in Evropska komisija sodelujeta pri nadzoru izvajanja dublinske deklaracije o boju proti HIV/AIDS v EU in centralni Aziji.

Sodelovanje

Evropska komisija je ustanovila dve telesi, ki skrbita za izvajanje politike in sodelovanje med državami, civilno družbo in mednarodnimi organizacijami:

  • skupina za razmislek o HIV/AIDS  združuje predstavnike držav EU in sosednjih držav in omogoča izmenjavo informacij in boljše sodelovanje,
  • forum civilne družbe o HIV/AIDS  je skupina najpomembnejših evropskih mrež in nevladnih organizacij, ki skupini za razmislek svetuje pri pripravi in izvajanju politike.

Obe skupini se sestajata dvakrat letno.