Seksueel overdraagbare aandoeningen

Hiv/aids

In 2012 zijn meer dan 131 000 nieuwe hiv-infecties gemeld in Europa en Centraal-Azië, 29 000 daarvan in de EU en de Europese Economische Ruimte. Er bestaan goede behandelingen voor hiv-patiënten, maar genezing is nog niet mogelijk. Ook is er geen vaccin dat hiv-infectie kan voorkomen. Daarom is het EU-beleid vooral gericht op preventie en op steun voor mensen die met hiv/aids leven.

De EU stimuleert de samenwerking tussen nationale overheden, het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden in heel Europa.

Hiv/aidsbeleid

In een mededeling van de Commissie over aidsbestrijding in de EU en haar buurlanden uit 2009 wordt nagegaan hoe het aantal nieuwe infecties terug te dringen en de levenskwaliteit van mensen die aan hiv/aids lijden te verbeteren.

Een Russische vertaling is beschikbaar op de website van AIDS Action Europe.

Het beleid van de EU is gericht op politieke steun aan overheden en belanghebbenden in de EU-landen en buurlanden om:

  • preventie, behandeling, zorg en ondersteuning toegankelijker te maken
  • migranten te bereiken uit landen waar hiv veel voorkomt
  • het beleid toe te spitsen op de belangrijkste risicogroepen

In een actieplan voor 2014-2016  (opvolger van het actieplan 2009-2013 ) wordt uitgelegd hoe de EU, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en belanghebbenden dit willen bereiken.

Gezondheidsprogramma

Het hiv/aidsbeleid wordt gefinancierd via het gezondheidsprogramma van de EU . Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea) houdt een overzicht bij van alle projecten die sinds 2003 steun hebben ontvangen .

Toezicht

Het monitoringverslag over hiv/aids van 2012  is het resultaat van het toezicht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de WHO (regio Europa). Het ECDC en de Commissie werken ook samen aan bepaalde projecten, bijv. in verband met de verklaring van Dublin over aidsbestrijding in de EU en Centraal-Azië.

Samenwerking

De Commissie heeft twee organen opgericht die moeten helpen bij de uitvoering van het beleid en bij de samenwerking tussen de landen, het maatschappelijk middenveld en internationale organisaties:

  • De Denktank hiv/aids  is een forum van vertegenwoordigers van de EU-landen en buurlanden om informatie uit te wisselen en samenwerking te versterken.
  • Het Hiv/aidsforum van het maatschappelijk middenveld  is een groep van grote EU-netwerken en ngo's die de denktank adviseert bij het opstellen van beleid en de uitvoering ervan.

Beide groepen komen tweemaal per jaar bijeen.