Seksuāli transmisīvās slimības

HIV/AIDS

Eiropā un Vidusāzijā 2012. gadā ir ziņots par vairāk nekā 131 000 jauniem inficēšanās gadījumiem ar HIV, un Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā — par pavisam 29 000 jauniem gadījumiem. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekciju var diezgan efektīvi ārstēt, bet joprojām to nav iespējams izārstēt un nav arī profilaktiskas vakcīnas. Tāpēc ES politika ir vērsta uz profilaksi un HIV/AIDS slimnieku atbalstu.

ES palīdz, nostiprinot sadarbību starp valsts iestādēm, pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām personām visā Eiropā.

HIV/AIDS politika

2009. gada Komisijas paziņojumā par HIV/AIDS apkarošanu ES un kaimiņvalstīs ir uzskaitītas stratēģijas, kuras var palīdzēt samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu un uzlabot HIV/AIDS slimnieku dzīves kvalitāti.

Partnerība “AIDS Action Europe” šo paziņojumu ir pārtulkojusi krieviski, un tas ir pieejams tās tīmekļa vietnē.

ES stratēģija ir sniegt politisku atbalstu iestādēm un ieinteresētajām aprindām ES dalībvalstīs un kaimiņvalstīs, lai

  • uzlabotu profilakses, ārstēšanas, aprūpes un atbalsta pieejamību,
  • informētu ieceļotājus no valstīm, kurās ir plaša HIV izplatība,
  • uzlabotu stratēģijas, kas paredzētas riska grupām.

2014.–2016. g. rīcības plānā , kas ir turpinājums 2009.–2013. g. rīcības plānam , ir izskaidrots, kā ES, pilsoniskā sabiedrība, starptautiskās organizācijas un ieinteresētās personas to plāno panākt.

Veselības aizsardzības programma

HIV/AIDS politikas īstenošanu finansē no ES veselības aizsardzības programmas . Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra veido izsmeļošu sarakstu ar HIV/AIDS projektiem, kurus ES finansē kopš 2003. gada .

Uzraudzība

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un PVO Eiropas birojs veic uzraudzību, kuras rezultātā ir sagatavots 2012. gada ziņojums par HIV/AIDS uzraudzību Eiropā . Atsevišķu projektu uzraudzībā ECDC sadarbojas arī ar Komisiju, piemēram, īstenojot Dublinas deklarāciju par cīņu pret HIV/AIDS ES un Vidusāzijā.

Sadarbība

Komisija ir izveidojusi divas struktūras, kas palīdz īstenot politiku un nostiprināt sadarbību starp valstīm, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajām organizācijām:

Abas grupas tiekas divreiz gadā.