Lytiniu keliu plintančios ligos

ŽIV ir AIDS

2012 m. pranešta apie daugiau kaip 131 000 naujų užsikrėtimo ŽIV atvejų Europoje ir Vidurinėje Azijoje ir iš viso 29 000 naujų atvejų Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Nors esama veiksmingų ŽIV užsikrėtusių žmonių gydymo priemonių, visiškai pagyti vis dar neįmanoma ir nėra skiepų, kurie nuo šio viruso apsaugotų. Todėl ES politika visų pirma siekiama užkirsti kelią viruso plitimui ir teikti paramą ŽIV užsikrėtusiems ir AIDS sergantiems žmonėms.

ES padeda tuo, kad skatina visos Europos nacionalines valdžios institucijas, pilietinę visuomenę ir suinteresuotąsias šalis glaudžiau bendradarbiauti.

ŽIV ir AIDS politika

2009 m. Komisijos komunikate dėl kovos su ŽIV ir AIDS Europos Sąjungoje bei kaimyninėse šalyse nustatytos politinės priemonės, kuriomis turėtų būti mažinamas ŽIV užsikrečiančių žmonių skaičius ir gerinama šiuo virusu užsikrėtusių ir AIDS sergančių žmonių gyvenimo kokybė.

Nevyriausybinė organizacija „AIDS Action Europe“ išvertė komunikatą į rusų kalbą ir paskelbė savo interneto svetainėje.

Europos Sąjunga teikia politinę paramą valstybių narių ir kaimyninių šalių valdžios institucijoms ir suinteresuotosioms šalims, siekiančioms:

  • gerinti galimybes gauti prevencijos, gydymo, priežiūros ir paramos paslaugas;
  • didinti migrantų iš šalių, kuriose ŽIV labai paplitęs, sąmoningumą;
  • tobulinti gyventojams, kuriems gresia didžiausias pavojus, skirtą politiką.

2014–2016 m. veiksmų plane , kuriuo pratęsiamas 2009–2013 m. veiksmų planas , paaiškinta, kaip ES, pilietinė visuomenė, tarptautinės organizacijos ir suinteresuotosios šalys to sieks.

Sveikatos programa

Lėšos ŽIV ir AIDS politikos priemonėms įgyvendinti skiriamos pagal ES sveikatos programą . Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA) skelbia išsamų nuo 2003 m. finansuotų kovos su ŽIV ir AIDS projektų  sąrašą.

Priežiūra

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir PSO Europos skyriaus stebėjimo rezultatas – 2012 m. ŽIV ir AIDS stebėjimo Europoje ataskaita . Be to, ECDC ir Komisija bendradarbiauja įgyvendindamos konkrečius stebėjimo projektus, pavyzdžiui, Dublino deklaracijos dėl kovos su ŽIV ir AIDS Europos Sąjungoje ir Vidurinėje Azijoje įgyvendinimo stebėjimo projektą.

Bendradarbiavimas

Komisija įkūrė du organus, kurių paskirtis – padėti įgyvendinti politines priemones ir sudaryti sąlygas šalims, pilietinei visuomenei ir tarptautinėms organizacijoms glaudžiau bendradarbiauti:

Abi grupės renkasi dukart per metus.