Szexuális úton terjedő betegségek

HIV/AIDS

2012-ben Európában és Közép-Ázsiában 131 ezernél is több új HIV-fertőzést regisztráltak – ebből összesen 29 ezer esetet az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség területén. Az emberi immunhiányt okozó vírusos HIV-fertőzés hatékony kezelésére ugyan már van mód, de ellenszer vagy preventív vakcina továbbra sem áll rendelkezésre. Az Európai Unió ezért szakpolitikájának kialakítása során elsősorban a megelőzésre, illetve a HIV-vel/AIDS-szel élő emberek támogatására összpontosít.

Az Európai Unió az együttműködés erősítésével segíti a tagállami hatóságokat, a civil társadalmat és az érdekelt feleket.

A HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos szakpolitika

A szakpolitika irányát ezen a területen A HIV/AIDS elleni küzdelem az Európai Unióban és a szomszédos országokban című, 2009-ben kiadott bizottsági közlemény határozta meg, felvázolva azokat a szakpolitikai lépéseket, amelyek hozzájárulhatnak az új fertőzések számának csökkentéséhez és a HIV-vel/AIDS-szel élők életminőségének javításához.

A közleményt az AIDS Action Europe elnevezésű szervezet orosz nyelvre is lefordította; az orosz nyelvű változat weboldalukon megtalálható.

Az uniós szakpolitikai lépések egyebek mellett az EU tagországaiban és a szomszédos országokban működő hatóságok és érdekelt felek alábbi tevékenységeinek szakpolitikai támogatására terjednek ki:

  • a megelőzéshez, kezeléshez, ellátáshoz és támogatáshoz való hozzáférés javítása,
  • a HIV-fertőzések gyakori előfordulásával küzdő országokból érkező bevándorlók elérése,
  • a népesség leginkább veszélyeztetett csoportjait célzó politikák javítása.

A megvalósítás érdekében több cselekvési terv is készült: a mostani 2014–2016-os cselekvési terv  a 2009–2013-as időszakra szóló előző terv  lépéseit viszi tovább, ismertetve, hogy az Európai Unió, a civil társadalom, a nemzetközi szervezetek és az érdekelt felek milyen konkrét lépésekkel érhetik el a kitűzött célokat.

Egészségügyi program

A HIV-vel/AIDS-szel kapcsolatos szakpolitika végrehajtásának finanszírozási forrását az Európai Unió egészségügyi programja  adja. A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) átfogó jegyzéket vezet a 2003 óta támogatott HIV/AIDS-projektekről .

Járványügyi felügyelet

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO Európai Regionális Irodája járványügyi megfigyeléseit a 2012-es európai HIV/AIDS-felügyeleti jelentésben  összegezte. Az ECDC és a Bizottság speciális felügyeleti projektekben, így többek között az Európai Unióban és Közép-Ázsiában a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről szóló dublini nyilatkozat végrehajtásában is partnerként működik együtt.

Együttműködés

A Bizottság két testületet hozott létre a szakpolitikák végrehajtásának elősegítése, valamint a részt vevő országok, a civil társadalom és a nemzetközi szervezetek közötti együttműködés erősítése érdekében:

  • a HIV/AIDS szakértői csoportot , amely az Európai Unió tagállamainak és a szomszédos országok képviselőinek az információcserét és a szorosabb együttműködést biztosító fóruma, és
  • a HIV/AIDS Civil Társadalmi Fórumot , amely jelentős európai hálózatokat és civil szervezeteket gyűjt egybe, és amely tanácsaival segíti a szakértői csoport munkáját a politikák kialakításában és végrehajtásában.

Mindkét testület évente kétszer ülésezik.