Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

HIV/AIDS

Το 2012, αναφέρθηκαν πάνω από 131.000 νέα κρούσματα λοιμώξεων από τον ιό HIV στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, και 29.000 νέα κρούσματα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Παρότι οι λοιμώξεις από τον ιό ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, δεν υπάρχει ακόμη θεραπεία ούτε προληπτικό εμβόλιο. Για τον λόγο αυτό, η πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην πρόληψη και τη στήριξη των ατόμων που πάσχουν από HIV/AIDS.

Η ΕΕ βοηθά στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ευρώπη.

Πολιτική κατά του HIV/AIDS

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το 2009 για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, παρουσιάζονται πολιτικές για τη μείωση του αριθμού νέων κρουσμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS.

Η ανακοίνωση αυτή έχει μεταφραστεί και στα ρωσικά από την AIDS Action Europe και είναι διαθέσιμη στον δικτυακό της τόπο.

Οι πολιτικές της ΕΕ προβλέπουν την παροχή στήριξης σε αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες με σκοπό:

  • τη βελτίωση της πρόσβασης στην πρόληψη, τη θεραπευτική αγωγή, την περίθαλψη και τη βοήθεια
  • την προσέγγιση μεταναστών από χώρες με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων HIV
  • τη βελτίωση των πολιτικών που στοχεύουν στις πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στο πρόγραμμα δράσης 2014-2016  που αποτελεί συνέχεια του προγράμματος δράσης 2009-2013,  παρέχονται εξηγήσεις για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι από την ΕΕ, την κοινωνία των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρόγραμμα για την υγεία

Η εφαρμογή της πολιτικής για το HIV/AIDS χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία . Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) παρέχει πλήρη κατάλογο των δράσέων HIV/AIDS που χρηματοδοτούνται από το 2003 και εξής .

Εποπτεία

Η έκθεση του 2012 για την παρακολούθηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη  εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του ΠΟΥ Ευρώπης. Επίσης, το ECDC και η Επιτροπή συνεργάζονται σε συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης, όπως π.χ. για την εφαρμογή της δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και την Κεντρική Ασία.

Συνεργασία:

Η Επιτροπή έχει συστήσει δύο όργανα για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της πολιτικής και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών οργανώσεων:

Και τα δύο όργανα συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο.